Copyright © Systémové certifikace s.r.o.


Úvod
Seo servis
Úvod

Norma ČSN 01 0391:2013 - Společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility), nabízí možnost oficiální prezentace názorů a postojů firmy bez ohledu na obor podnikání.


CSR je dobrovolný závazek firmy chovat se eticky, podílet se na ekonomickém růstu a zároveň se zasazovat o zlepšení kvality života zaměstnanců a jejich rodin, stejně jako lokální komunity a společnosti jako celku. To vše pomocí integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními stakeholders, s předpokladem zachování své ziskovosti a konkurence schopnosti.


Společensky odpovědné chování firem lze označit jako aktivity jdoucí nejen nad rámec zákonných, ale I etických, komerčních a společenských očekávání. Konkrétně se společenská odpovědnost projevuje integrací pozitivních postojů, praktik či programů do podnikatelské strategie firmy na úrovni jejího nejvyššího vedení. Norma obsahuje prvky ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 i ČSN OHSAS 18001:2008.


Znamená fungování s ohledem na tzv. triple-bottom-line, kdy se firma soustřeďuje nejen naekonomický růst, ale i na environmentální a sociální aspekty své činnosti. Neboť firma nefunguje izolovaně od okolního světa, ale je jeho přímou součástí. Navíc, hodnocení činnosti firmy jejím okolím a stav tohoto prostředí přímo ovlivňuje komerční úspěšnost firmy.


Přínosy:


ČSN 01 0391:2013

Výsledek certifikace

Výsledek certifikace

Informace

Informace

Přehled akreditovaných oborů

Přehled akreditovaných oborůVzorový certifikát ČSN 01 0391:2013