Copyright © Systémové certifikace s.r.o.


Seo servis

ČSN EN ISO

9001:2016


Systém managementu kvality (QMS)

ISO9001
Úvod

Systémové certifikace s.r.o.

Výsledek certifikace

Jak se připravit na certifikaci

Jak se připravit na certifikaci

Informace

Informace
Žádost o cenovou nabídku

se řadí mezi významné akreditované certifikační společnosti v České republice disponující řadou auditorů – profesionálů, kteří kromě provedení nestranného auditu přidávají hodnotu svým klientům v různých oblastech podnikání.


Certifikační orgán Systémové certifikace s.r.o. poskytuje služby v oblasti prověřování systémů managementu dle norem ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu kvality, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN OHSAS 18001:2008, ČSN EN ISO 3834-2:2006,

3834-3:2006, 3834-4:2006 a ČSN 01 0391:2013 v souladu s požadavky Českého institutu pro akreditaci (ČIA, o.p.s.).

Jak probíhá certifikace

Jak probíhá certifikace