Copyright © Systémové certifikace s.r.o.


Úvod
Seo servis
Úvod

Politika společnosti

Politika kvality


Společnost Systémové certifikace s.r.o. je podnikatelským subjektem provádějícím certifikaci systémů managementu jako certifikační orgán akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., národním akreditačním orgánem, který je mimo jiné členem IAF.


CO Systémové certifikace s.r.o. provádí v souladu s požadavky mezinárodních norem nestranné, objektivní a nezávislé posuzování shody a certifikaci v oblasti systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016, posuzování a certifikaci systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 a posuzování a certifikaci systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008. ČSN EN ISO 3834-2:2006, 3834-3:2006, 3834-4:2006 požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů. ČSN 01 0391:2013 systém managementu společenské odpovědnosti organizací.


Vedení CO SC se zavazuje neustále zlepšovat efektivnost systému řízení při dodržování zásad vycházejících z normy ČSN EN ISO/IEC 17021:2016 především prostřednictvím stanovených cílů a kontrolních mechanizmů.V oblasti řízení kvality to znamená především:

Informace

Informace

Jak probíhá certifikace

Jak probíhá certifikace

Přehled akreditovaných oborů

Přehled akreditovaných oborůPolitika kvality