Copyright © Systémové certifikace s.r.o.


Úvod
Seo servis
Úvod

Metodické pokyny pro používání certifikačních značek


Systémové certifikace s.r.o. (dále SC) poskytuje právo organizaci použít své certifikační značky za následujících podmínek:SC má právo zamítnout organizaci používat certifikační značky, jestliže:

 Metodické pokyny

Přehled akreditovaných oborů

Přehled akreditovaných oborů

Informace

Informace

Jak se přípravit na certifikaci

Jak se připravit na certifikaci