Copyright © Systémové certifikace s.r.o.


Úvod
Seo servis
Úvod Vzorový certifikát ČSN OHSAS 18001:2008

Norma OHSAS 18001 specifikuje požadavky na řízení rizik pro ochranu zdraví a bezpečnost práce a je vhodným nástrojem jak dosáhnout snížení rizika vzniku neočekávaných incidentů. Důraz je kladen na prevenci a předvídatelnost situací nebezpečných pro osoby pohybující se na pracovištích a to při všech činnostech spojených s fungováním společnosti.


Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je určen všem typům společností, které mají v úmyslu zaměřit svou pozornost na zdraví svých pracovníků.


Norma OHSAS 18001 stanovuje zásadu, kdy vedení firmy si stanoví své cíle a plány v oblasti snižování pracovních úrazů a nehod a tyto jsou postupně pomocí nastavených procesů realizovány. Naplnění požadavků normy zajišťuje i plnění legislativních požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.


Certifikace systému managementu dle normy ČSN OHSAS 18001:2008 přináší společnosti zvýšení důvěryhodnosti mezinárodně uznávaným certifikátem s platností na 3 roky (během kterých se provádí dozorové audity). Po třetím roce následuje recertifikační audit.


Norma OHSAS 18001 je slučitelná s normami pro systémy managementu ISO 9001 a ISO 14001


Přínosy:


ČSN OHSAS 18001:2008

Přehled akreditovaných oborů

Přehled akreditovaných oborů

Výsledek certifikace

Výsledek certifikace

Informace

Informace