Copyright © Systémové certifikace s.r.o.


Úvod
Seo servis
Úvod Vzorový certifikát ČSN EN ISO 9001:2016

Norma ISO 9001 je dostatečně přizpůsobena k aplikaci ve všech sférách podnikání. Může se jednat například o výrobní, obchodní, servisní, poradenskou společnost, ale i o instituce veřejné správy, zdravotnická zařízení, vzdělávací instituce a mnoho dalších. Systém managementu kvality pomůže organizaci identifikovat a uspořádat všechny činnosti v organizaci, stanovit jasné pravomoci a odpovědnosti za řízení těchto činností a přispívá k celkovému zprůhlednění fungování organizace.


Norma ISO 9001 stanovuje požadavky na systém řízení kvality. Certifikace systému managementu dle ČSN EN ISO 9001:2009 přináší společnosti zvýšení důvěryhodnosti mezinárodně uznávaným certifikátem s platností na 3 roky (během kterých se provádí dozorové audity). Po třetím roce následuje recertifikační audit.


Přínosy:


22/1997 Sb.)


ČSN EN ISO 9001:2016

Přehled akreditovaných oborů

Přehled akreditovaných oborů

Výsledek certifikace

Výsledek certifikace

Informace

Informace