Copyright © Systémové certifikace s.r.o.


Úvod
Seo servis
Úvod Vzorový certifikát ČSN EN ISO 9001:2016 ve spoení s ČSN EN ISO 3834-2:2006

Svařování je zvláštní proces, kdy kvalita konečného sváru nemůže být prokázána závěrečnou zkouškou. Z tohoto důvodu vznikl základní požadavek na kontrolu celého výrobního procesu, během kterého se kontroluje řada pomocných parametrů s cílem zajištění kvality sváru.


Řízení svařovacích procesů v souladu s ČSN EN ISO 3834-2:2006 zabezpečuje, že jakost svarů konečného výrobku splňuje specifikovaná kritéria. Náš certifikační orgán nabízí certifikaci ČSN EN ISO 3834-2:2006 ve spojení se systémovou normou ČSN EN ISO 9001:2016. Systém jakosti dle této normy je kompatibilní s ISO 9001.


Norma EN ISO 3834-2 stanovuje požadavky na jakost provedených svářečských prací ve třech úrovních:


Přínosy certifikace systému managementu kvality v procesech svařování:


ČSN EN ISO 3834-2:2006,3834-3:2006, 3834-4:2006

Přehled akreditovaných oborů

Přehled akreditovaných oborů

Výsledek certifikace

Výsledek certifikace

Informace

Informace