Copyright © Systémové certifikace s.r.o.


Úvod
Seo servis
Úvod Vzorový certifikát ČSN EN ISO 14001:2016

Norma ISO 14001 se týká managementu životního prostředí (environmentálního managementu) a je určena výrobcům, dodavatelům a poskytovatelům služeb ve všech oborech podnikání.


Norma ISO 14001 klade důraz na dodržování legislativních požadavků týkajících se jednotlivých složek životního prostředí. Základním požadavkem normy je podpora ochrany životního prostředí a prevence znečišťování. Jde o identifikaci všech možných aspektů, které mají vliv na životní prostředí a nalezení vhodné metody k postupnému snižování dopadů na životní prostředí.


Certifikace systému managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 přináší společnosti zvýšení důvěryhodnosti mezinárodně uznávaným certifikátem s platností na 3 roky (během kterých se provádí dozorové audity). Po třetím roce následuje recertifikační audit.


Norma ISO 14001 je slučitelná s normami pro systémy managementu ISO 9001 a OHSAS 18001


Přínosy:


ČSN EN ISO 14001:2016

Přehled akreditovaných oborů

Přehled akreditovaných oborů

Výsledek certifikace

Výsledek certifikace

Informace

Informace