ČSN EN ISO 9001


ČSN EN ISO 14001

ČSN OHSAS 18001


Enter CAPTCHA solution
Listen to audio CAPTCHA

/


/


/


Ano


Ne

Ano


Ne

ČSN EN ISO 9001+3834-2


ČSN EN ISO 9001+3834-3

ČSN EN ISO 9001+3834-4


ČSN 01 0391


Žádost o zaslání cenové nabídky na certifikaci systémů managementu

Cenová nabídka bude zaslána v písemné formě na Vámi uvedenou adresu.

Název společnosti:

V souladu s Obchodním / Živnostenským rejstříkem.

Sídlo společnosti:

Adresa

Adresa pro zaslání nabídky:

Pokud je rozdílná od sídla společnosti.

IČ / DIČ:


Jméno kontaktní osoby:

Příjmení kontaktní osoby:

Telefonní číslo / Emailová adresa:


Předmět činnosti (výroba, služby):

Uveďte, prosím, činnosti, na které se bude certifikace vztahovat.

Na prvním místě uveďte převažující činnost.

Počet poboček mimo sídlo organizace:


Počet zaměstnanců:

Celkem / v certifikovaných oblastech

Požadovaná norma pro certifikaci systému managementu:

Již certifikováno:

Datum vydání certifikátů:

dd.mm.yyyy

Využíváte poradenské služby:

Jméno poradce:

Nebo název poradenské společnosti:

Jazyk auditu:


Další požadavky:

Směnnost:

Počet směn